ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vraceným zbožím.)

 

ADRESÁT:

STORE SYSTEM, s.r.o., Libeň 196, 252 41, Praha západ

Internetový obchod:                          www.storesystem.cz

Společnost:                                       Store System, s.r.o.

Se sídlem:                                         Libeň 196, 252 41, Praha západ

IČ/DIČ:                                              278 78 031, CZ27878031

Emailová adresa:                              info@garagepro.cz

Telefonní číslo:                                 +420 777 793 359

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) / o poskytnutí těchto služeb (*):

 

* Datum objednání:_______________________________/datum obdržení:________________________

* Číslo objednávky:______________________________ / daňového dokladu:______________________

* Peněžní prostředky za zboží, případně i za doručení zboží byly Vámi zaslány způsobem________________________________________

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na bankovní účet, vyplňte prosím čitelně číslo bank.účtu)_______________________________________

Jméno a příjmení kupujícího:

Adresa kupujícího:

Email:

Telefon:

V __________________, dne:______________________

Podpis:_______________________________________________________

                                                                                                          (jméno a příjmení kupujícího)

(*) Nehodící se škrtněte